houstrup logo

 

 

Referat af Bestyrelsesmødefredag den 9/11 kl. 19:00 hos Birgitte i Houstrup

Referat:

1. Samarbejde med de andre foreninger

Fællesudvalget besøger sommerhusområderne den 24. og 25. nov.
På møderne vil der blive en kort gennemgang af spørgeskemaerne med udvalgte fokuspunkter.
I morgen er der indvielse af ”Projekt PlastfritHav”, det foregår ved Henne Strand.

 1. Legepladsen

  Der er problemer med trampolinen, den bliver fjernet indtil vi ved, om vi får tilladelse til at sætte den op igen.

 2. Søen

  Der skal fældes en del træer. Morten orienterede om den mulighed, han havde undersøgt siden sidste møde. Vi blev enige om at holde en ”frivillig dag”, for

  derefter at få vognmanden til at flise og hente det,der er blevet fældet.. Morten er tovholder og laver et opslag til hjemmesiden.

  Frivillig dagen bliver lørdag den 26. januar.

 3. Træerne ved bækken.

  Mia kontakter Hans og spørger, om han har et forslag, til, hvordan vi får dem fælled.

 4. Hjemmesiden og nyheder på hjemmesiden

  Blev drøftet.

 5. Nye medlemmer til bestyrelsen.

  Birgitte laver et opslag til hjemmesiden.

 6. Økonomien.

  Ser på nuværende tidspunkt fin ud, og vi kan fortsætte vores renovering.

8. Møde med Naturstyrelsen.

Fredag den 30. november kl. 13.30. Birgitte, Morten og Peter deltager.

9. Evt. Der kan blive problemer med Postkassehuset, da Esmark har grunden til salg, Judith prøver at kontakte Knud Jensen, for at se,o m han kan huske nogen aftale. Lars undersøger, om der er tinglyst noget på grunden.

Referent Judith Yde Petersensd