Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 25/4 2019
Hos Lars Sdr. Skovvej


Velkommen til Peter Kristensen, som er nyvalg til bestyrelsen.

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Morten Meedom
Kasserer: Lars Bæk, der afløses af Mia Stoltze i årets løb.
Sekretær: Judith Yde Petersen
Medlem: Peter Kristensen

Opsamling fra generalforsamlingen
Referat af generalforsamlingen
Godkendt af bestyrelsen, referatet lægges ud på hjemmesiden.

Opfølgning af manglende oplæg til hjemmesiden.

Postkasser
Morten snakket med campingpladsen om flytning af postkasserne, når vi ikke kan have dem på den nuværende plads længere.
Judith har reservedele til reparation af postkasserne, nye sider og låg mv.
Ligesom hun også har nøgler til nye sommerhusejere.

Bordet rundt
Der bliver planeret i den vestlige del af søen, så græsmaskinen kan køre.
Infoboksen på legepladsen bliver stående. Morten sætter nogle opslag op.
Peter holder øje med gvs anlægget på Anders Lyhnesvej.
Strandrensning den 1. Juni

Næste bestyrelsesmøde fredag den 21/6 kl 19 hos Judith Mølledammen 12, 6800 Varde.