Referat Bestyrelsesmøde fredag den 5/7 2019 kl. 15.00 hos Morten i Herning (Th. Nielsensgade 20)

Afbud Judith

Opfølgning på mødet med Naturstyrelsen:
Mødet omhandlede evt. renovering af Blåbjerg, hvor de enkelte foreninger kunne komme med forslag, men ingen beslutningspunkter.

 

Nyhedsbrev revidering omkring vedtægterne:
Opfordring til alle om at læse vedtægter specielt mht. Grundvandssænkningsanlægget, da det evt. kan koste grundejerne ekstra.

 

Trampolin:
Morten sætter den på markedspladsen, Peter spørger entreprenøren om et billede og mål.

 

GVS sidste rate betaling:
Peter gennemgår installationen inden sidste rate betales, ekstra omkostninger til ekstra brønde og grundtilslutninger beløber sig til 17.639 DKK

 

Engvejen 11, træer:
Grunden er solgt, og vi har givet tilladelse til, at ejeren må fælde og flise træerne på grundejerforeningens jord langs grøften.

 

Legeplads dag opfølgning:
Mangler fortsat hegn om boldbanen, Morten rykker for færdiggørelse.
Endnu en god legepladsdag, 10 deltagere, der blev skiftet træ på det ene mål og målene er sat fast. Der blev flyttet basketball mål og lagt en sten under skraldespand, klippet hegn mv.

 

Hjerteløbere:
Der er tilmeldt 13 personer som hjerteløbere. De har været på hjerte lunge redningskursus.

 

Forsvars info/link Mias ide:
Morten kigger på en fælles side med øvrige grundejerforeninger
Mia sørger for link til invasive arter

 

Mosevejen - glansbladet hæg:
Hans har fældet træerne, og træet skal bortskaffes. Peter undersøger hvordan vi kommer af med det, og hvad vi gør med små skud.
Mia spørger Hans om han vil pensle stubbe med Round up.


Hvem besvarer hvilke mail:

Morten
Træer/grene
Nye beboer/ grundejer/ tilflyttere
Kommunikation
Postkasser

Lars
Økonomi
Vej
Naturstyrelsen

Peter
Grøfter
Grundvand
Kontakt til kommunen

Mia og Judith
Invasive arter
Generelt


Strandrensning/arrangementer

Opfølgning strandrensning
Sponsorbrev sendes rundt, og vi afholder møde med øvrige foreninger, om fremtidig arbejdsfordeling og omfang.

Postkasse budget til campingpladsen
Campingpladsen vil gerne opføre hus til postkasser, og spørger om hvor meget vi kan bidrage.
Morten har dialogen og sørger for en aftale.

Morten laver opslag om næste gren aflevering

Næste møde:

27.09. 2019 kl. 16.00 hos Mia Sivvejen 6, Nørre Nebel