Borgmester Erik Buhl, Varde Kommune
Forsvarskommandoen, 1. Batallion
Naturstyrelsen, Blåvandshuk 
 

Efterårskrigen er over os. 

 

Nu har der gennem nogen tid været snakket meget om militærets rolle, set i sammenhæng med den store verden omkring os.
I den forbindelse, arbejder militæret intenst på, at få større råderum i de store arealer her mod vest, begyndende i syd omkring Blåvand og Kallesmærsk Hede, og op til Nymindegab. 

En udvidelse af nuværende cirka 6.000 hektar, med yderligere 8.000 hektar, så "legepladsen" udvides til i alt cirka 14.000 hektar. 

Vi har som grundejere / grundejerforeninger fået tudet ørerne fulde om, at det ikke kommer til at berøre vore ferie- og rekreationsområder ved vore sommerhuse, idet de militære køretøjer "kun" vil komme til at køre på hede- og skovarealer, og altså dermed i plantagerne, - og, at der vil blive anlagt egentlige nye veje, som kan bære de militære køretøjer. 

Der er således ikke fremlagt oplysninger til os som grundejere / sommerhusejere i nærområderne til Naturstyrelsens plantager, og til militærets store hede arealer, om, at vore vejarealer vil blive belastet af de militære køretøjer, under deres øvelser. 

Vi blev derfor alle meget, meget overraskede, da vi konstaterede her op til afvigte weekend, at det pludselig vrimlede med soldater og militære køretøjer, små som store.
Den Danske brigade, med 2.000 mand, og hundredevis af køretøjer, formelig væltede ind i vore områder, og kørte vore veje fuldstændig i smadder. Lavede kørespor som en voksen mand næsten kunne forsvinde i, køretøjer væltede ned i vore afvandingsgrøfter, - ja, der er næsten ikke den ting, som ikke kan nævnes af negative handlinger.
Handlinger, som bredte sig ad Skelvejen i Houstrup og videre op ad Skelvejen gennem Nymindegab Plantage og gjorde al normal menneskelig passage nærmest umuligt.
Derfra videre vi Blåbjerg Plantage, hvor stort set alle skovveje, grusveje, og asfaltveje videre over mod Henne til Henne Strand, ligeledes blev ødelagte til ukendelighed. 

Vore sommerhus- og ferieområder lider stor skade herved, ikke kun overfor os som grundejere, men også rent turismemæssigt, herlighedsværdierne lider store knæk ved det, for ikke at sige, at områder ligefrem ødelægges for mange år frem i tiden. 

Vores tro på en fornuftig løsning og accept af militærets kommende brug af et 14.000 hektar stort område fra Blåvand og Kallesmærsk Hede i syd, og op til Nymindegab i Nord, - har lidt et alvorligt knæk.
Vi er forfærdede og rystede til det inderste, hvis det er fremtiden med militæret som kommende og nærmeste nabo til vore rekreative ferie- og sommerhusområder.

Er det det den brug af vore områder, vi skal forvente af militæret fremover i årene der kommer??. Det har i den grad været en øjenåbner for os, og vi har ikke længere den store tillid til, at Militæret, Naturstyrelsen og Varde Kommune kan finde en for os rimelig løsning for brug af de 14.000 hektar øvelsesområde. 

Vi må på det kraftigste protestere mod det der sker og er sket, og vi forventer helt alvorligt, at vi som grundejere og som sommerhusejere, bliver indkaldt til drøftelser om hele projektet, ved at sidde med ved bordet omkring den kommende benyttelse af vore nærmeste naboer, - plantagerne og hedearealerne. 

 

På vegne af:
Grundejerforeningen Gammelgab. 
Grundejerforeningen Gravensbjerg 
Grundejerforeningen Hejbøl 
Grundejerforeningen Guldvangen 
Grundejerforeningen Sommerhusbyen Houstrup 
Grundejerforeningen Frydenlund 

 

For foreningerne 
Erling Kolding-Jacobsen
Grundejerforeningen Frydenlund 

 

 

 

 

  • Erik Buhl, borgmester Telefon: 40174454
    E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Forsvarets hovedkvarter Forsvarskommandoen
 
SVAR fra Borgmesteren 
 
Til Erling Kolding-Jacobsen.
Tak for mail.
Jeg er meget overrasket over omfanget og de skader der er forvoldt.
Det giver i den grad stof til eftertanke.
Vi drøfter hvordan vi skal forholde os til problemstillingen fremadrettet.
Og som i beskriver det i mailen, så skærper det i den grad vigtigheden af at vi får en meget grundig dialog med forsvaret om den fremtidige brug. 
 
VH
Borgmester Erik Buhl 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
40174454