houstrup logo

 

Referat af bestyrelsesmødet
fredag d. 27.09.2019

 

Grenafhentnings info hjemmeside?
Morten undersøger, hvilke maskiner der evt. vil blive benyttet. Derefter snakker vi sammen og bestemmer, om vi vil lægge tilbuddet om fældning mv. op på hjemmesiden.

 

Afslutning på Anders Lynes Vej dræn.
Peter orienterede om arbejdet, der nu er afsluttet.

 

Postkasser.
Morten har lavet en aftale med den nye ejer, Købmand Hansen, postkasseskuret må blive stående.

 

Trampolin.
Der er flere, der er interesseret i at afhente den, så vi regner med, at den er afsat.

 

Møde med Søren fra Naturstyrelsen I November.
Årlig gennemgang af grøfter.

 

Søen.
Der ser fint ud dernede. Græsset er ved at komme op. Vi bestræber os på, at holde det hele nede, så de invasive arter ikke breder sig.

 

Upload af referater.
Sekretæren sørger for, at referater bliver lagt på hjemmesiden.

 

Økonomi.
Der henlægges 200000 hvert år til renovering af grundvandssænknings anlæg. Vi undersøger hvilke veje, der trænger næste gang. Det ser ud til, at budgettet for 2019 kommer til at holde.

 

Brugerrådet.
Morten meddeler de andre formænd i vores område, at Lars ønsker at udtræde af rådet. Mia er villig til at overtager Lars plads.

 

Evt.
Næste møde afholdes den 10/1 2020 kl. 16, hos Judith Mølledammen 12, 6800 Varde.

 

Referent Judith