houstrup logo

Kære grundejere i Houstrup grundejerforening

Vigtig information om generalforsamlingen

Fordi regeringen har hævet antallet i en forsamling til max 200 personer pr 8 august, er muligt at afholde generalforsamling som sædvanlig, så på bestyrelsen vegne kan jeg nu meddele, at general forsamlingen bliver gennemført:

Søndag d 30.08.2020 kl. 10.00
på Restaurant Stausø, Klintingvej 224 Stausø.
 

Husk: Hvis I har forslag til Generalforsamlingen, skal forslagene være skriftlige og være i bestyrelsen hænde senest d 19. juli

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent som godkender eventuelle fuldmagter 
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for foreningens almindelige drift og for evt. henlæggelseskonti
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. A. Forslag til kontingent for grundejerforeningens almindelige drift
      B. Forslag til evt. indbetaling på henlæggelseskonti
 
 1. Indkomne forslag
 2. Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen har ingen forslag
 3. Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen 
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
 5. Valg af ad hoc udvalg til specifikke opgaver
 6. Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden

 • Ad punkt 4 og 5 

      Regnskab for 2019 og budget for 2020 er opsat på hjemmesiden.

 • Ad punkt 6
      Kontingent for 2021 foreslås til 1.500 kr. 
      På konto til grundvandssænkning foreslås indsat 200.000 kr. i 2019.
 
 • Ad punkt 7 

            Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 • Ad punkt 8

            Bestyrelsen har ingen forslag

 • Ad punkt 9

            På valg til bestyrelsen er:

            Morten Meedom, modtager genvalg

            Lars Bæk, modtager ikke genvalg

            Peter Kristensen, modtager genvalg 

            Judith Yde Petersen modtager ikke genvalg

            Mia Stoltze, modtager genvalg

            Suppleanterne Per Johansen og Iben Meyer foreslås genvalgt

 

 • Ad punkt 10

           Revisor Folmer Pultz, modtager ikke genvalg 

           Revisorsuppleant Tom Jepsen, modtager genvalg 

Yderlig info: 

Bestyrelsen har igangsat et nødvendig g.v.s. projekt på Rohdesvej til Hejbøl bæk til ca.300.000dkk. Arbejdet vil blive udført efter sommerferien 2020 


Vi mangler fortsat et nyt bestyrelsesmedlem

Så kom frisk og vær med til at forsætte det spændende arbejde i en velfungerende forening. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med att. Morten Meedom
Jeg glæder mig til at se rigtigt mange af jer til Generalforsamlingen og i vores skønne område. 

På bestyrelsens vegne 
Morten Meedom 
Formand for Sommerhusbyen Houstrup 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Morten Meedom

Kasserer: Mia Stoltze

Sekretær: Judith Yde Petersen 

Medlem: Lars Bæk

Medlem: Peter Kristensen

 

Se Regnskab 2019 Budget 2020