houstrup logo

Bestyrelsesmøde

fredag den 31/7 kl. 17.00

hos Mia i Houstrup.

Referat:

Hele bestyrelsen var mødt frem og vejret tillod, at mødet kunne holdes på terrassen.

 

Dagsordenen til den nært forestående generalforsamling blev gennemgået, og det blev aftalt, hvem der sørger for hvad.

 

Regnskabet for 2019 er revideret og ligger på hjemmesiden.

Forbruget i 2020 til dags dato blev gennemgået af Mia, og ser ganske pænt ud.

 

Ad punkt 9. på generalforsamlingen:

Iben Meyer har meddelt, at hun ikke genopstiller som suppleant.

I følge vore vedtægter bliver man valgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

Dette styrker kontinuiteten. Morten og Peter blev valgt sidste år, så de skal ikke vælges i år. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv. Morten fortsætter gerne som formand, og Mia, der er villig til genvalg, vil gerne fortsætte som kasserer.

Vi har fået tilsagn fra et medlem, der er villig til valg, men mangler stadig ét forslag, så bestyrelsen kan blive fuldtallig.

 

Evt.

Morten orienterer de implicerede grundejerne på Rohdesvej om datoerne for de forestående grundvandssænkning på vejen.

 

Bestyrelen mødes den 30/8 kl 8:30 på Restaurant Stausø.

 

Referent: Judith Yde Petersen