houstrup logo

 

Info om generalforsamling og strandrensning

 

Generalforsamling

I forbindelse med covid-19 pandemien og de retningslinjer regeringen har fastlagt, er det besluttet i bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen til søndag d 13 juni på restaurant Stausø.

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen vil derfor også blive publiceret på et senere tidspunkt på hjemmesiden. Når vi forhåbentlig afvikler generalforsamlingen, anbefaler vi stadig, at der fremmøder et medlem pr matrikel.


Strandrensning

Da strandrensning er afhængig af kommunens tilstedeværelse, kan vi af samme grunde på nuværende tidspunkt ikke love, at strandrensning bliver gennemført i år.

Vi kan dog med sikkerhed sige, at afviklingen bliver en smule anderledes, pga. det er besluttet i de tre foreninger, at sponser gaver er ophørt fremadrettet, men foreningerne er vært til arrangementet som de plejer.

Vi har takket alle de sponsorer som i de forgangne år har bidraget.

 

Med venlig hilsen
Houstrup Grundejerforening