Houstrup logo

Indkaldelse til generalforsamling Grundejerforeningen Houstrup 

Søndag den 13. juni 2021 kl.10:00
På Restaurant Stausø, Klintingvej 224, Stausø 
 

Det forventes at forsamlingsforbud hæves til 100 personer d 11 juni. Bestyrelsen opfordrer til at man max møder en person pr. grundejer.

Det et krav, at man har et coronapas der minimum 14 dage gammel med et stik, eller en negativ test der højst 72 timer gammel 

Det et krav at man bruger mundbind indtil man sider ved et bord, rejser man sig skal det bæres.

Husk Hvis i har forslag til Generalforsamlingen, skal de være skriftlige og være bestyrelsen i hænde. 

senest 2 uger før afviklingsdatoen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent som godkender eventuelle fuldmagter
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for foreningens drift
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. Forslag til evt indbetaling på henlæggelseskonti
 7. legepladsudvalget v Birgitte
 8. Jubilæum v. Birgitte
 9. Evt. Indkomne forslag
 10. Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen har tre forslag
 11. Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen 
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

  Bemærkninger til dagsorden

  • Ad punkt 4 og 5 

        Regnskab for 2019 og budget for 2020 er opsat på hjemmesiden.

  • Ad punkt 6

         På konto til grundvandssænkning foreslås ekstraordinær overførsel fra                   foreningskonto 100.000   kr. i 2021.

  • Ad punkt 10

              Bestyrelsen har tre forslag 1.Petanquebane 2. Jubilæumsfesten 3. Bord               ved søen

  • Ad punkt 11

              På valg til bestyrelsen er:

              Morten Meedom som modtager genvalg

              Peter Kristensen som modtager genvalg

              Judith Yde som ikke modtager genvalg 

              Mia Stoltze er ikke på valg

              Frants B Kjeldsen er ikke på valg

  Suppleanter: 2020/21 Per Johansen og Hans Jensen er på valg

  • Ad punkt 12

             Revisor Folmer Pultz, modtager ikke genvalg 

             Revisorsuppleant: Tom Jepsen 2020/21 er på valg

  Bestyrelsen: 

  Formand: Morten Meedom

  Kasserer: Mia Stolze

  Sekretær: Frants B Kjeldsen 

  Medlem: Peter Kristensen

  Medlem: Judith Yde Petersen

  Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.