INFO til sommerhusgrundejere i Varde Kommune

Varde Kommune og sommerhusgrundejerforeningerne oplever en voldsom stigning af henvendelser om projekter som grundejere udfører, projekter der er i strid med de respektive lokalplaner, servitutter og andre reguleringer for de enkelte områder.

 

Typiske områder, hvor reguleringerne ikke respekteres er:

 

o etablering/ændringer af volde mod skel eller på grunden

o terrænreguleringer, hvor grunden ændrer karakter

o hegning i skel med beplantning eller fast hegn

o etableringafindkørslermedfastbelægningellerskærver

o tilførselafjordmaterialer,derikkeerhjemmehørendeiområdet

 

Vær opmærksom på, at en lokalplan er gældende fra det tidspunkt, den sendes i høring og ikke først, når den bliver vedtaget i byrådet.

 

Varde Kommune og Fællesudvalget for Sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune, gør derfor alle sommerhusgrundejere opmærksom på, at kommunen vil forfølge og forlange ulovligt opførte volde og terrænreguleringer lovliggjort fx ved at disse føres tilbage til det oprindelige terræn. Ulovligt tilført fremmed jordmateriale, hegning og faste belægninger vil også kræves lovliggjort fx ved at disse kræves fjernet. En lovliggørelse vil godt kunne kræves gennemført flere år efter, at det ulovlige forhold er opstået.

 

Bemærk, at grundejere som udgangspunkt ikke kan forvente at få en lovliggørende dispensation, og det derfor er vigtigt, at man som grundejer sikrer, at en evt. entreprenør får en god og klar instruks der er i overensstemmelse med byggetilladelse, gældende lokalplan og andre restriktioner/reguleringer, inden et arbejde udføres. Det er altid grundejerens ansvar, at alle regler og restriktioner følges.

 

Lokalplaner findes på Varde Kommunes hjemmeside og du er altid velkommen til at henvende dig til Varde Kommune eller til din lokale grundejerforening.

 

Denne information udsendes for at gøre grundejerne opmærksomme på de eskalerende problemer.

 

Vi håber, at alle vil tage ansvar for, at sommerhusområderne forbliver rekreative sommerhusområder med det naturlige miljø, som vi alle arbejder for at bevare.

 

God sommer

Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune og

Varde Kommune