Referat bestyrelsesmøde Houstrup Grundejerforening 01-06-2018 kl.19.00 i Houstrup hos Lars

Fraværende Judith Yde Petersen

 

Møde med Naturstyrelsen og Varde kommune

Aftale på plads vedr. grøfter, hvor omk. deles 50% til grundejerforeningen og 50% til naturstyrelsen.

Grundejerforeningen og naturstyrelsen mødes hver efterår og ser på grøften. Birgitte indkalder. Se referat.

Ansøgning om nyt grundvandsanlæg skal udarbejdes for Anders Lyhnesvej i god tid, da det skal i høring af 2 omgange. Leif og Birgitte tager kontakt til Varde kommune i september 2018, og kontakter Nr. Nebel Entreprenør for tilbud, så det er klar til næste generalforsamling 18. april 2019.

Lars har været til møde med brugerrådet v/ Naturstyrelsen. 

Mødet omhandlede bl.a. tanker om opdeling af Blåbjerg plantage i et aktivt område og resten, som udlægges i natur.

Et andet emne var problematikken om invasive plante arter og dyr, Naturstyrelsen vil gerne komme ud og fortælle om det, og tage os med ud i naturen, det kunne evt. Være et fælles arrangement med andre grundejerforeninger.

Drøftelse om heste of regler. Mia kontakter Varde kommune for at undersøge, hvad vi må, så vi kan få det på hjemmesiden og være forberedt ved spørgsmål fra grundejere.

 

Vejformænd

Det har været svært at finde data på vejformænd, så vi kan få lavet en fælles mail, men nu mangles kun 1, og Morten kontakter Erland, så der kan indkaldes til møde 8. september hos Birgitte.

 

Legepladsudvalg

Projektet med renovering af legeplads er nu på plads, og der er indgået en serviceaftale med Blaabjerg Leg.

Hegn ved fodboldbanen har huller og Birgitte har haft møde med leverandør om et tilbud.

Trampolin opbevares, indtil der forhåbentligt kommer nye regler om at voksne ikke skal være til stede ved brug af trampolin.

 

Dialogmøde Varde kommune 

Se referat. 

Birgitte sender bestyrelsesmail til Din Forsyning

 

 

Økonomi

Gennemgang af regnskabet, ingen bemærkninger

 

Efterårstur med Leif

Dato fastsat til 15. september 2018. Judith sørger for opslag til hjemmeside. Birgitte kontakter Judith.

 

Evt.

Erland er opmærksom på regler om persondata og har lavet mindre justeringer til hjemmeside.

Lars har været i dialog med Esmark vedr. Postkasser, og de vil sørge for at de bliver flyttet når projektet bliver aktuelt, afventer fortsat tilladelser fra kommunen.

Esmark rydder op i postkasserum, da reklamer jævnligt bliver smidt på jorden. 

Morten sørger for opslag på hjemmeside med opfordring til at afmelde reklamer. 

Bestyrelsen har en postkasse, som det er besluttet at nedlægge. Birgitte har nøglen og koordinerer med Morten.

 

Næste bestyrelsesmøder 

7. september kl. 19.00 Sivvejen 6, Houstrup Nr. Nebel

9. november kl. 19.00 Rohdesvej 4, Houstrup Nr. Nebel