Referat bestyrelsesmøde Houstrup Grundejerforening 03-04-2018 kl.17.00 i Fredericia hos Lars

Fraværende Judith Yde Petersen

 

Opfølgning GF

Skrive til Erland (Webmaster) Action Morten

  • Opdatere bestyrelsen Ingvard erstattes af Mia
  • Mailadresser opdateres
  • Skitse fra Varde kommune om regler/love for private fælles veje ligges frem
  • Ejerliste fra Varde kommune, så vi kan tjekke, at Erland er ejere som får login 

 

Regler for hunde skal oversættes til tysk – Action Morten/Mortens mor

Skitse fra Varde kommune om klipning af træer og pasning af veje sendes til vejformænd og lægges på hjemmesiden 

Nyt brevpapir med bestyrelsens navne - Action Birgitte

Kontakt til Esmark om flytning af postkasser og evt. flyt af hjertestarter – Action Lars

Birgitte sender information om hjerteløbere til Esmark

 

Konstituering af poster i bestyrelsen

Konstituering som sidste sæson

Mia overtager Ingvards plads som menig medlem. 

Udvalg:

Birgitte: Legeplads

Morten: Grene og vejformænd, overvejer næstformandsposten

Mia: Vand sammen med Birgitte

 

Strand rensning

Finn og Anny Christensen Rohdesvej nr. 6, har meldt sig til at hjælpe til strandrensning.

Johnny og Birgitte deltager begge.

Standardbrev afleveres til butikkerne i Nr. Nebel om gaver til amerikansk lotteri - Mia og Birgitte

Birgitte handler ind

Evt, kontakt til lokalavisen

 

 

Dialogmøde med kommunen 26. april kl. 15.00

Vesterbækvej 31 Sig Varde, Birgitte og Mia deltager

 

Efterårstur

Birgitte spørger Leif Høj om en historisk rundvisning igen og melder en dato ud, når fastlagt

 

Næste bestyrelsesmøder 

1. juni kl. 19.00 Sdr. Skovvej 23, Houstrup Nr. Nebel 

7. september kl. 19.00 Sivvejen 6, Houstrup Nr. Nebel

9. november kl. 19.00 Rohdesvej 4, Houstrup Nr. Nebel