houstrup logo

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. Januar 2019

Dagsorden:

 • Renovering af Anders Lyhnesvej 
 • Grundvandssænkningsudvalget 
 • Oprydning ved Søen
 • Hegn til legepladsen 
 • Postkasserne 
 • Frivilligdag
 • Regnskab 
 • Generalforsamling 
 • Henvendelse af Leif vedr. nabo 
 • Evt. 

Vand

Leif har ønsket at træde ud af grundvandssænkningsudvalget, bestyrelsen takker for godt arbejde.​

Tilbud på grundvandssænkningsanlæg til Anders Lyhnesvej er vurderet i forhold til grundejerforeningens økonomi.

Hvis vi henlægger 100 TDKK ekstra i 2018, og henlægger som budgetteret i 2019, vil der økonomisk være mulighed for at gå videre med tilbuddet i 2019.

Morten kontakter Peter og aftaler videre forløb.​

Oprydning ved søen er godt i gang.​

Legeplads

Nyt hegn og bord-bænke sæt til legeplads sættes i gang til foråret.​

Det blev aftalt, at der informeres om status på trampolinen til generalforsamling.​

Det er besluttet at nyhedstavlen skal tages ned.​

Henvendelse i forhold til bygning af udhus sendes videre til Varde kommune.​

Birgitte kontakter campingpladsen om vi evt. kan flytte postkasserne derop, inden tjekker Lars med Esmark om ny ejer evt. Kan accepterer at postkasserne bliver.  

Vi er klar til frivillig dag, og der er flere tilmeldte.​

Regnskab er klar til revisor.​

 • Forberedelse af Generalforsamling:​
 • Kontakt til suppleanter og revisor og revisor suppleant om de genopstiller​
 • Kontakt til dirigent og stemmetæller.​
 • Kontakt til Naturstyrelsen om indlæg Mia rykker for svar på mail fra november.​
 • Bestyrelsen mødes kl.08.00 ​
 • Indbydelse ud på mail senest 2 uger før, gerne 1 mdr. Før.​

Strandrensning lørdag efter Kr. Himmelfartsdag kl. 10.00, Varde kommune stiller med materiel. Judith står for planlægning, Birgitte har drejebog.​

Der er indkaldt til møde med Naturstyrelsen i februar, Lars kontakter øvrige grundejerforeninger om input til mødet.​

I februar er der fællesmøde med andre grundejerforeninger som forberedelse til mødet med Varde kommune, Mia deltager.​