Bestyrelsesmøde fredag den 7. september

Referat

 1. Nyt fra udvalgen:

  Grundvandssænkningsanlægget:

  Der arbejdes med at få anlægget bragt i orden på Anders Lynesvej.

Legepladsudvalget:

Den nye græsplæne har haft dårlige kår sommeren over.

Morten undersøger, om der er lovhjemmel for at sætte trampolinen op igen.

Træer ved vejene:

Der holdes møde med vejformændene i morgen.

Grenafhentnings-aftalen bliver desværre ikke til noget næste år. 

Der var for få tilmeldte.

 

Vejene

 1. Træerne ved søen:

  Morten kontakter entreprenøren i Nørre Nebel for at høre, om han har forslag til hvordan problemerne kan løses.

 2. Indkaldelse til møde med Naturstyrelsen:

  Mia spørger Naturstyrelsen, om de vil deltage med et indlæg på vores generalforsamling.

 3. Møde med formændene i området:

  Der er indkaldt til møde, og lige omkring halvdelen af formændene har tilmeldt sig.

 4. Hjertestarter:

  Vi har 3 fra vores område, der har meldt sig som hjerteløbere. Hjerteløberne bliver indkaldt til instruktionsmøde.

 5. Cykeltur:

  Turen finder sted søndag den 16/9. Mia sørger for drikkevarer.

 6. Sammenkomst for bestyrelsen:

  Datoen blev fastsat til fredag den 22. marts 2019.

 7. Årshjulet:

  Blev gennemgået.

 8. Nye bestyrelsesmedlemmer:

  Vi håber, nogle af medlemmerne i foreningen vil stille op, eller komme med forslag til besættelsen af de ledige bestyrelsespladser.

 9. Økonomi:

  Regnskabet pr. 31/8 ser fint ud, Lars orienterede, og det hele så ud til at være i den bedste orden.

 10. Evt.

Kommende bestyrelsesmøder:

Fredag den 9/11 kl. 19.00 Rohdesvej 4.

Fredag den 25/1 kl. 19.00 Fyrrekrogen 25.

referent Judith Yde Petersen