1. Benyt kun de anlagte veje, de markerede gangstier, og det til huset hørende grundstykke.
  2. Hånd og køkkenvaske er baseret på sivebrønde, der må kun hældes sæbevand og rent vand i anlægget.
  3. Vakuumanlægget tåler ikke andet affald end toiletpapir i wc-kummen.
  4. Tomme flasker i terrænnet er farlige, aflever dem venligst hos de handlende eller på genbrugspladsen.
  5. Åben ild i terrænet er strengt forbudt – jævnført brandvedtægterne.
  6. Hunde skal føres i snor i området.
  7. Tag hensyn til andre kør stille og roligt i området.
  8. Der skal være mulighed for at brandbiler og ambulance frit kan komme rundt i området, derfor er parkering på områdets veje ikke tilladt.
  9. Gældende flagregler skal overholdes.

Disse ordensregler bedes ophængt på et synligt sted i sommerhuset.